Ny TMMM

Filoha Nasionalin’ny Tanora Malagasy Miara-Miainga : Andry Harilala Ratavilahy – 034 05 542 04

Ny Tanora Malagasy Miara-Miainga (TMMM) dia rantsana iray ao anatin’ny Antoko Malagasy Miara-Miainga, izay hikambanan’ireo tanora 18 ka hatramin’ny 40 taona. Ny antom-pisian’izy ireo dia ho fanomezana lanja be be kokoa ny fandraisan’anjara ny tanora eo amin’ny sehatra politika. Mitaiza ny tanora Malagasy andeha amin’ny lalana mahitsy hatrany ary mampiofana azy ireo amin’izay tsara ho fantatra rehetra mikasika ny fitantanana ny raharaham-pirenena.

Ankoatra izay dia mifanome tanana amin’ny Vehivavy Malagasy Miara-Miainga ihany ko any TMMM amin’ny fanaovana ireo asa sosialy marobe. Fa indrindra amin’ny fanatanterahana ny hetsika didim-poitra faobe sy ny fananganana ireo toeram-pitsaboana “Centre de Santé Mamindra Aina – CSMA”.